Handel

Denmark

Seneste auktion Næste auktion
Periode Produkt Ordrer volumen,
tons
Seneste pris,
DKK/GJ
Pris ændringKøbs ordrer gns. pris,
DKK/GJ
Købs ordrer volumen,
tons
MC 35-55%
Q03 Grov 0 - 0.00 % 45.00 2 000
H02 Grov 0 - 0.00 % 40.00 2 500